Budućnost i posledice klimatskih promena

13 Nov 2018
10:00 - 11:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Budućnost i posledice klimatskih promena

Klimatski sistem planete Zemlje već decenijama prolazi kroz ubrzanu transformaciju, primarno zbog nekontrolisanih antropogenih emisija gasova sa efektom staklene bašte, i to na prvom mestu emisije ugljendioksida, kao produkta sagorevanja fosilnih goriva. Od kraja devetnaestog veka srednja globalna temperatura je porasla za 1°C, izazivajući niz drugih promena u ostalim elementima klimatskog sistema. Ove promene već sada stavljaju pod pritisak funkcionisanje savremenog društva, ali i prirodne sisteme na Zemlji. Ukoliko antropogene emisije nastave da prate trendove iz prošlosti u budućnosti možemo očekivati nastavak ovih promena, a negativne konsekvence će se značajno uvećati otvarajući mnoga pitanja kako će buduće društvo izgledati, ali i u kojoj meri će živi svet moći da se prilagodi ovim promenama.

Tokom poslednjih decenija klimatski modeli su postali nezaobilazni alat u izučavanju klime. Klimatski modeli nam omogućavaju da bolje razumemo promene u sistemu ali da predvidimo moguće buduće promene u njemu. Tokom predavanja će pored prikaza osmotrenih promena klime u prošlosti biti prikazani i rezultati mogućih budućih promena, kao i način na koji rezultat klimatskog modela može biti iskorišćen da se se proceni odgovarajući uticaj mogućih klimatskih promena na različite društveno-ekonomske sektore i živi svet.