Nedeljno popodne sa Goranom Brajuškovićem

30 Oct 2016
16:00 - 17:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Nedeljno popodne sa Goranom Brajuškovićem

ALELI NISKE PENETRABILNOSTI KAO BIOLOŠKI MARKERI KARCINOMA PROSTATE

Karcinom prostate (KP) je najčešći maligni tumor muškaraca širom sveta. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je to jedan od najheterogenijih malignih tumora čoveka. Do sada nije otkriven ni jedan gen kandidat čija bi se analiza koristila u molekularnoj dijagnostici KP. I pored toga, zbog napretka u dijagnostičkim procedurama poslednje dve decenije savremena medicina se suočava sa problemom preterane dijagnoze odnosno dijagnostikovanja KP u ranom stadijumu čije lečenje može imati štetniji efekat po muškarca od same bolesti. Savremena molekularno biološka istraživanja za temu imaju otkriće novih bioloških markera koji bi se koristili u proceni agresivnosti odnosno biološkog ponašanja KP. U okviru ovog predavanja biće saopštena najnovija otkrića istraživačke grupe PROSTATSERBIA koja je član međunarodnog konzorcijuma Prostate Cancer Association Group to Investigate Cancer Associated Alterations in the Genome (PRACTICAL) consortium (http://practical.ccge.medschl.cam.ac.uk/).