Kontakt

Savez studenata Biološkog fakulteta:
E-mail: ssbif@bio.bg.ac.rs
Adresa: Studentski trg 12 – 16, 11000 Beograd