Research and Remake – prezentovanje rezultata

29 Oct 2016
17:30 - 19:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Research and Remake – prezentovanje rezultata

Dragi Simplastovci,
Sećate se radionice Research & Remake sa prošlogodišnjeg Simplasta? S obzirom da je radionica u evaluacijama učesnika nakon Kogresa izuzetno pohvaljena, organizacioni tim je rešio da i ove godine omogući učesnicima Kongresa studenata biologije Simplast da se oprobaju u timskom radu i u kreativnom pronalaženju rešenja na zadatke koje će osmisliti dr Nataša Golić, naučni savetnik Laboratorije za molekularnu mikrobiologiju i dr Bojana Banović, naučni saradnik Laboratorije za molekularnu biologiju biljaka, sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Predavači će timove upoznati sa izabranim radovima sa početka 20. veka i sa njihovim rezultatima, a od timova će očekivati da teorijskim putem do istih ili sličnih rezultata dođu na lakši, efikasniji i ekonomičniji način uz pomoć modernih metoda.

Ova radionica ima za cilj da podstakne kreativno razmišljanje, snalaženje u traženju podataka putem interneta kao i timski rad, a timovi će imati priliku da svoja rešenja predstave predavačima i ostalim učesnicima Simplasta. Predavači će zatim odlučiti koji tim je bio najuspešniji i dodeliti mu nagradu.

dr Nataša Golić, naučni savetnik
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

dr Bojana Banović, naučni saradnik
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo