“Značaj autofagije – Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu 2016. godinu”

“Značaj autofagije – Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu 2016. godinu”

Dugoočekivana Nobelova nagrada za proces autofagije dodeljena je konačno 2016. godine za oblast medicine i fiziologije, a nagradu je dobio japanski naučnik Jošinori Ohsumi za otkriće mehanizma na kojem počiva autofagija, fundamentalni proces degradiranja i recikliranja ćelijskih komponeneti, saopšteno je iz Instituta Karolinska.

Reč autofagija je grčkog porekla i znači „sama sebe jede“. Ovo se odnosi na proces u kojem se ćelijski otpad obavija i pakuje u kesaste membranske vezikule, koji se nazivaju autofagozomi. Membranski otpad se transportuje do lizozoma, struktura odgovornih za unutarćelijsko varenje.

Osumijeva otkrića vode prema novoj paradigmi u razumevanju načina na koji ćelije recikliraju svoj sadržaj i objašnjavaju nastanak različitih kompleksnih bolesti uključujući tumorska i neurološka oboljenja.

Autofagija je dugoproučavan proces i na Univerzitetu u Beogradu, a jedan od naših najcitiranijih i najistaknutijih naučnika je razvoju i razumevanju značaja i funkcionisanja autofagije dao znatan doprinos. Prof. Dr Vladimir Trajković sa Medicinskog fakulteta uvešće nas u priču o krucijalnom ćelijskom procesu – autofagiji, njenom značaju, trenutnim istraživanjma i razvoju terapija za bolesti uzrokovane poremećajima ovog ćelijskog procesa.