Organizacijom vremena do slobode i uspeha

29 Oct 2016
10:15 - 11:45
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

Organizacijom vremena do slobode i uspeha

Neke veštine učimo da bi od njih živeli, neke se uče da nam bi olakšale život, neke se uče kao hobi, a ima i onih veština koje život znače. Veština organizacije vremena je jedna od ključnih veština za život.

Upravljanje vremenom je upravljanje životom! – Robin Sharma
Predavanje “Organizacijom vremena do slobode i uspeha” se sastoji iz 3 dela. U prvom delu će slušaoci biti upoznati sa konceptima života u 21-vom veku, odnosno o konceptu “Realnost ne postoji”. U ovom delu će slušaocima biti pokazano zašto je 21-vi vek, vek izobilja, i šta nas sprečava da to iskoristimo. Drugi deo će biti posvećen ciljevima i odnosima između postavljenog cilja i svakodnevnih aktivnosti. U ovom delu će slušaoci dobiti instrukcije kako da definišu ciljeve, kad to treba raditi i kako. Treći deo će biti posvećen kratkom uvodu u nekoliko tehnika organizacije: ToDo liste, KankyoKaizen, organizacija po energiji i organizacija na osnovu emocija.