Endemična flora zapadnog i centralnog dela Balkanskog poluostrva – činjenice i izazovi

28 Oct 2016
10:00 - 11:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Endemična flora zapadnog i centralnog dela Balkanskog poluostrva – činjenice i izazovi

Opšte je poznato da Balkansko poluostrvu u pogledu bogatstva vaskularne flore spada u najznačajnije teritorije zapadnog Palearktika. Bogatstvo se procenjuje na oko 8000 vrsta i podvrsta i visokim procentom endemizma oko 25% ili 2000 taksona u rangu vrsta i podvrsta. Istraživanja endemizma tiču se fundamentalnih problema specijacije, florogenze,  horološke i ekološke karakterizacije vrsta. Ovom prilikom ćemo se zadržati na rezulattima istraživanja endemične balkanske flore  u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji sa osvrtom na čitavo poluostrvo. Posebno će biti prikazani rezultati kartografije areala i analize koje su iz toga proistekle. Na nekoliko karakterističnih primera endemičnih biljaka biće prikazna istorija istraživanja njihovog rasprostranjenja, ekologije i genetike od otkrića u 19 veku do danas. Endemična flora Balkanskog poluostrva obiluje nizom nerešenih taksonomskih, biogeografskih i ekoloških problema. To se posebno odnosi na brojne komplekse i agregate polimorfnih vrsta i rodova čija istraživanja predstavljaju svojevrsni naučni izazov.