Bacillus spp. – svetla budućnost mikroorganizama u biološkoj kontroli

28 Oct 2016
17:30 - 18:45
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Bacillus spp. – svetla budućnost mikroorganizama u biološkoj kontroli

Bolesti biljaka izazvane infekcijom patogenih bakterija i gljiva mogu dovesti do smanjenog rasta biljaka ili naneti mnogo ozbiljnu štetu, dovodeći do smrti biljaka i značajnih gubitaka u proizvodnji hrane. Globalni zahtevi za smanjenje upotrebe hemijskih pesticida koji se smatraju štetnim za potrošače, uslovili su razvoj novih, manje opasnih, održivih strategija za zaštitu biljaka. U tom smislu, postoji sve veće interesovanje za biološku kontrolu koja podrazumeva upotrebu korisnih mikroorganizama odnosno njihovih proizvoda metabolizma, primene biljnih ekstrakata i etarskih ulja u zaštiti biljaka, kao i semena i njihovih produkata. Bakterije iz roda Bacillus su mikroorganizmi koji nastanjuju mnogo različitih ekoloških niša. Oni proizvode više sekundarnih metabolita, uključujući neribozomalno sintetisane peptide i lipopeptide, poliketidna jedinjenja i bakteriocine. Lipopeptidi Bacillus spp. imaju vrlo složene mehanizme biosinteze i uglavnom imaju širok spektar antagonističke aktivnosti protiv biljnih patogenih bakterija, gljiva i virusa. Izolati Bacillus ispoljavaju svoj biokontrolni potencijal uglavnom antibiozom, kao i izazivanjem sistemskog odgovora u biljkama i kompeticijom u ekološkim nišama sa biljnim patogenima. Sve ove osobine kvalifikuju izolate Bacillus spp. kao moćne alate u biološkoj kontroli biljnih patogena. Ova petogodišna studija je bila usmerena na istraživanje sledećih ciljeva: skrining kolekcije Bacillus spp. izolata na prisustvo gena uključenih u biosintezu lipopeptida; identifikacija izolata, kao i testiranje početka i nivoa proizvodnje lipopeptidnih antimikrobnih supstanci tokom rasta u različitim medijumima; ispitivanje potencijala lipopeptidnih ekstrakata u direktnom antagonizmu protiv bakterijskih i gljivičnih patogena; kao i kako različiti načini ekstrakcije lipopeptida proizvedenih od strane različitih izolata Bacillus utiču na koncentraciju i kvalitet, uz određivanje najboljeg načina ekstrakcije za dalju upotrebu in vitro, in situ i in planta. Takođe, ispitivane su i potencijalne interakcije pojedinačnih ekstrakata u različitim kombinacijama na antimikrobnu aktivnost i citotoksični efekat istih. Pokazalo se da je kombinacija komplementarnih bioloških pristupa sa aditivnim i/ili sinergističkim efektom može omogućiti veću konzistentnost i efikasnost u biokontroli.