Studentski radovi na Simplastu

1
Oct

Studentski radovi na Simplastu

Dragi učesnici drugog Kongresa studenata biologije,

Predstavljamo vam naslove apstrakata i imena učesnika čije ćete prezentacije moći da čujete na Zlatiboru tokom Simplasta:

“NOĆNI LEPTIRI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA “VLASINA” SA DVE NOVE VRSTE ZA FAUNU SRBIJE”
//Aleksandra Jovanov, Ivan Tot//

“EFEKTI RIBNjAKA NA SISTEM ANTIOKSIDATIVNE ODBRANE LARVI DINOCRAS MEGACEPHALA (PLECOPTERA)”
//Berina Šabanagić, Enver Hasanović//

“17β-ESTRADIOL POZITIVNO REGULIŠE EKTO-5`-NUKLEOTIDAZU U HIPOKAMPUSU ŽENKI PACOVA”
//Milorad Dragić//

“KARTIRANjE ZGLAVKARA, GMIZAVACA I VODOZEMACA ZNAČAJNIH ZA „NATURA2000“ NA PLANINI CER”
//Marko Maričić, Đorđe Petrović, Ivan Tot//

“MOLEKULARNO GENETIČKA KARAKTERIZACIJA KLINIČKIH IZOLATA PSEUDOMONAS SP.”
//Željka Nenadović//

“KULTIVACIJA TARDIGRADA U LABORATORIJSKIM USLOVIMA”
//Uroš Kačarević//

“EFEKAT RIBAVIRINA NA NEUROGENEZU I NEUROPLASTIČNOST NAKON POVREDE MOZGA ADULTNIH PACOVA”
//Nevena Stajković//

UČESTVUJ. SAZNAJ. PRIMENI.

Vidimo se na Zlatiboru, 27.10 – 31.10.2016! 🙂
Vaš Simplast

Leave a Reply