Prijava za radionice na KSB Simplast'18

2
Nov

Prijava za radionice na KSB Simplast ’18

Dragi učesnici,

S obzirom na veliki broj učesnika zainteresovanih za radionice, a ograničenih kapaciteta, zamolili bismo vas da popunite formular koji će nam pomoći pri raspoređivanju učesnika u odnosu na kapacitete svake radionice. Možete se prijaviti za učešće u svim radionicama koje vas zanimaju! Učesnici radionica će biti obavešteni o učešću putem mejla, a svi ostali učesnici Kongresa će moći da prisustvuju radionicama i slušaju diskusije.

Prijava se zatvara 8. novembra u 13 časova. Učesnici radionica će biti odabrani po redosledu slanja prijave, te vas savetujemo da se prijavite što pre.

Formular možete popuniti na sledećem linku!

Vaš Simplast

Leave a Reply