Vladimir Trajković

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Vladimir Trajković

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Biography

Vladimir Trajković je rođen 27. 04. 1967. godine u Beogradu. Zaposlen je na Katedri za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju redovnog profesora. U Beogradu je 2001. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Uloga interleukina – 18 u regulaciji imunskog odgovora”.

U dosadašnjem radu je dao značajan stručni doprinos unapređenju nastave, planiranju i realizaciji nastavnih sadržaja iz oblasti mikrobiologije i imunologije, a posebno imunologije u okviru intergrisanih studija medicine, specijalističkih zdravstvenih i specijalističkih akademskih studija. Član je programskog saveta doktorskih studija Molekularna medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Naučni rad profesora Trajkovića usmeren je na oblasti autofagije, tumorske farmakologije, nanomedicine i imunoregulacije. Profesor Trajković je najcitiraniji naučnik  Univerziteta u Beogradu, čiji su radovi citirani 9171 puta u časopisima sa SCI liste. Za svoj doprinos razvoju nauke, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) dodelila mu je 2013. godine nagradu SANU iz oblasti medicinskih i srodnih nauka, a Medicinski fakultet više puta ga je nagrađivao za njegov naučni doprinos i radove objavljene u najistaknutijim međunarodnim naučnim časopisima. Projekat “Citotoksini, citoprotektivni i imunomodulatorni efekti nanočestica”, čiji je rukovodilac Vladimir Trajković, bio je rangiran od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja kao najbolji u oblasti medicine u 2008. godini.

Profesor Trajković je jedan od urednika časopisa Biomaterials, jednog od najcenjenijih časopisa iz oblasti nanonauka i bioinženjeringa i recenzent u mnogim časopisima, uključujući i Nature Nanotechnology, recenzent projekata Ministarstva, Nacionalne fondacije za nauku SAD, Samantha Dickson Brain Tumour Trust – UK i mnogih drugih.

 

All session by Vladimir Trajković