Miloš Bajčetić

docent, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Miloš Bajčetić

docent, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Biography

Lekar. Učitelj. Po završenim studijama godinu dana radio na Institutu za mentalno zdravlje. Nakon toga započeo akademsku karijeru na Institutu za histologiju i embriologiju “Aleksandar Đ. Kostić” Medicinskog fakulteta u Beogradu, na kojem se još uvek nalazi. Magistrirao neuronauke na Centru za multidisciplinarne studije (plastičnost nervnog sistema), i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (nasledne cerebralne mikroangiopatije).

Od 1999. kada je kreirao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima i praksom onlajn učenja, odnosno primenom novih obrazovnih tehnologija u medicnskoj edukaciji. Autor nekoliko projekata iz oblasti medicinske i onlajn edukacije – “Kompjuterska učionica Reticulum 04” (2004), Reticulum 05 (pokrenut 22.12.2004.), koji je vremenom prerastao u zvanični portal Medicinskog fakulteta za onlajn nastavu. Kreator i jedan od moderatora onlajn kursa histologije i embriologije. Školske 2015/16 , na Medicinskom fakultetu pokrenuo predmete iz medicinske edukcaije – “Uvod u medicinsku edukaciju” i “eUčenje u medicinskoj edukaciji”. Autor programa za trening univerzitetskih nastavnika i saradnika o teorijskim i praktičnim principima onlajn nastave, koji je do sada prošlo više od 1000 nastavnika i saradnika svih univerziteta u Srbiji. Takođe, jedan od koautora programa “Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija” za nastavnike biomedicinskih fakulteta u Srbiji, razvijenog u okviru Erazmus+ projekta ReFEEHS (program je prvi put realizovan 2017/2018).

Od 2013. nastavnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetima “Osnove eUčenja” i “Metodika nastave medicinskih predmeta”.

Sertifikovani eLearning Tutor i instrukcioni dizajner (eLearning Akademija – 2006/2007).

eLearning konsultant WUS Austria i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Član međunardnih udruženja AMEE (Association for Medical Education in Europe) i Innovative Teachers eLearning Task Force Serbia. Član Obrazovnog foruma i Moodle Mreže Srbije.

Ipak, iznad svega, najsrećniji što je zahvaljujući Retikulumu upoznao mnogo mladih kreativnih ljudi koji su glavni “krivci” što ova priča, uprkos svemu i dalje traje.

All session by Miloš Bajčetić