Anđela Rodić

Asistent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Anđela Rodić

Asistent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Biography

Anđela Rodić je rođena 1991. godine u Beogradu. Nakon završetka osnovnih studija Molekularne biologije i fiziologije 2014. sa prosekom ocena 9,63, upisala je master studije Biofizike koje je završila 2015. godine sa prosekom 10,00, pri čemu je nagrađena godišnjom nagradom za najbolji master rad iz molekularne biologije (Fondacija „Goran Ljubijankić“). Od 2015. upisana je na multidisciplinarne doktorske studije Biofizike na Univerzitetu u Beogradu i zaposlena na Biološkom fakultetu preko projekata čiji je nosilac prof. Marko Đorđević. 2017. dobija zvanje asistenta. Oblast istraživanja Anđele Rodić je računska sistemska biologija, pri čemu kombinuje biofiziku sa bioinformatikom i modelovanjem bioloških sistema. Uži predmet njenog interesovanja je kvantitativna analiza regulacije ekspresije imunskih sistema bakterija (CRISPR-Cas i restrikciono-modifikacionih sistema). Anđela Rodić je prvi autor na dva rada u vrhunskim međunarodnim časopisima. Dodatno, kooautor je na dva rada u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (sa IF>9).

All session by Anđela Rodić

Primena bioinformatičkih metoda u biološkim istraživanjima

15:00 - 16:30
Sala Siniša Stanković, Vila Srbija