Stefan Jakovljević

Stefan Jakovljević

Stefan je rođen 15.05.1996. godine u Beogradu. Nakon završene Pete beogradske gimnazije upisuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Slobodno vreme ispunjava čitanjem, pisanjem, fotografijom i sportom....
Read More

Irena Todorović

Irena je rođena 27.04.1995. godine u Beogradu. Nakon završene Zemunske gimnazije upisuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Pored biologije, zanima je učenje stranih jezika pa...
Read More

Dino Martinić

Dino Martinić, rođen 19. jula 1991. godine, završio je Šestu beogradsku gimnaziju nakon koje upisuje Biološki Fakultet Univerziteta u Beogradu. Protekle tri godine aktivan je...
Read More