Dušan Ankić

Specijalista za energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije DEKONTA d.o.o Beograd

Dušan Ankić

Specijalista za energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije DEKONTA d.o.o Beograd

Biography

Rođen u Sakulama, 29. januara 1962.
Diplomirao na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 1989.

Zaposlen u “DEKONTA” d.o.o. Beograd, kompaniji za pružanje usluga konsaltinga u oblasti zaštite životne sredine, kao specijalista za energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Karijeru inžinjera-projektanta započeo u kompaniji „HIP Razvoj i Inženjering“ Pančevo, radeći više od 7 godina na poslovima projektovanja merno-regulicionih instalacija za naftnu i procesnu industriju. Tokom ovog perioda, proveo godinu dana u grčkoj inženjering kompaniji „ASPROFOS“ iz Atine, radeći na međunarodnim projektima u naftnoj industriji.

Angažovanje u oblasti merno-regulacione tehnike nastavlja u toku narednih 6 godina kao vodeći inženjer prodaje u prodajnim mrežama jednog od najvećih proizvođača procesne merno-regulacione opreme „EMERSON PROCESS MANAGEMENT“ kao i kompanije TESCOM (Germany).

Od 2013 godine počinje intezivniji rad u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, nakon obuke za izradu energetskih audita u industriji u organizaciji Mašiinskog fakuletat u Beogradu i Ambasade Kraljevine Norveške. Takođe, krajem 2014. god. uspešno pohađa obuku za energetsku efikasnostu u industriji u organizaciji EBRD-a i Privredne Komore Srbije. Tokom ovog perioda dobija i licencu 381 Inžinjerske komore Srbije, -za energetsku efikasnost u zgradarstvu.

Od 2013. god pa do sada, angažovan je kao tehnički konsultant na projektima EBRD–a, pri realizaciji kreditnih linija za pomoć malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Tokom projekta WeBPSSF (Western Balkan Private Sector Support Facility) koji je imao dve komponente (Copetitivness & SEFF) radi na izradi Investicionih planova i Planova racionalnog korišćenja energije), sa posebnim aspektom na proračunima energetskih ušteda i smanjenja emisija CO2, kao rezultatu realizacije projekata.

Od 2014. god. pa do sada, angažovan je i na projektu razvojne banke KfW i Banca Intesa Beograd, u svojstvu tehničkog konsultanta na poslovima provere tehničke kvalifikovanosti projekata za finasiranje iz keditne linije, kao i proračunima energetskih ušteda i odgovarajućeg smanjenje emisija CO2.

All session by Dušan Ankić

Studija slučaja

16:30 - 17:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija