David Bakić

David Bakić

Biography

Rođen u Beogradu, 9. januara 1986.
Diplomirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, 2015. Stekao zvanje diplomiranog politikologa za međunarodne poslove odbranom diplomskog rada „Shvatanje pojma biodiverziteta u političkim i prirodnim naukama“.

Od 2009. godine je student i Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, smera Ekologija i zaštita životne sredine.

Tokom studija iskustva u pisanju i upravljanju projektima stekao je baveći se studentskim organizovanjem, pre svega u studentskim parlamentima i u studentskim organizacijama. Za vreme bavljenja studentskim organizovanje obavljao je funkcije studenta prodekana na oba fakulteta.

Drugi značajni deo iskustva sticao je u projektima nevladinih organizacija kao što su Timska inicijativa mladih, NVO Supernatural, Savez studenata Beograda i drugi. Od 2007. aktivno radi u studentskim radim telima na Univerzitetu u Beogradu, uglavnom na poslovima kontrole kvaliteta i usaglašavanja sa konceptima Bolonjske deklaracije kao i na poslovima akreditracije fakulteta I Univerziteta.

Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja ga je imenovalo u radnu grupu za izradu Zakona o studentskom organizovanju i izmenama Zakona u visokom obarazovanju, kao ishod projekta TEMPUS SIGMUS u kome je aktivno učestvovao.      

Zaposlen u “DEKONTA” d.o.o. Beograd, kompaniji za pružanje usluga konsaltinga u oblasti zaštite životne sredine, kao stručni saradnik na poslovima javnih nabavki i projektima koji se realizuju u inostranstvu.

U 2015. i 2016. godini kao član tima učestvovao je u izradi Studije uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative za tehnološku celinu PD Elektrovojvodina, u kojoj je imao zadatak da se bavi merenjem i računovođenjem emisija CO2 po zahtevima WRI metodologija i UNFCCC.

All session by David Bakić

Studija slučaja

16:30 - 17:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija