Ana Lojanica

Član Organizacionog tima

Ana Lojanica

Član Organizacionog tima
ana.lojanica@ssbif.org

Biography

Ana je rođena 1994. godine u Beogradu. Nakon završene VI beogradske gimnazije 2013. godine upisala je Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Aktivan je član Saveza studenata i Studentskog parlamenta fakulteta. Obožava fotografisanje prirode, treniranje i sunce.