Predavači 2019

Tijana Cvetić-Antić

vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Nevena Janković

Saradnik sa poslovni razvoj, Naučno-tehnološki park Beograd

Ivo Toševski

Naučni savetnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Miloš Bajčetić

docent, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Danijel Subotić

Asistent, Afilijacija Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sanja Jeremić

naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

Vesna Mačić

Viši naučni istraživač, Institut za biologiju mora, Univerzitet Crne Gore, Kotor

Marina Drndarski

Biolog, Oš „Drinka Pavlović“, MG „Mokranjac“, „Gimnazija Plus“ Kosovska 19

Milica Markelić

docent, Katedra za biologiju ćelija i tkiva Biološki fakultet – Univerzitet u Beogradu

Gordana Subakov – Simić

Vanredni profesor, Biološki fakulktet Univerzitet u Beogradu

Jovana Vasic

Koordinator za poslovnu podršku, Naučno-tehnološki park Beograd

Gordana Matić

Redovni profesor, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Biološki fakultet

Slobodan Savić

Redovni profesor, Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu