Predavači 2019

Milica Markelić

docent, Katedra za biologiju ćelija i tkiva Biološki fakultet – Univerzitet u Beogradu

Tijana Cvetić-Antić

vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Danijel Subotić

Asistent, Afilijacija Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Slobodan Savić

Redovni profesor, Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Jovana Vasic

Koordinator za poslovnu podršku, Naučno-tehnološki park Beograd

Gordana Matić

Redovni profesor, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Biološki fakultet

Gordana Subakov – Simić

Vanredni profesor, Biološki fakulktet Univerzitet u Beogradu

Nevena Janković

Saradnik sa poslovni razvoj, Naučno-tehnološki park Beograd

Vesna Mačić

Viši naučni istraživač, Institut za biologiju mora, Univerzitet Crne Gore, Kotor

Ivo Toševski

Naučni savetnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Miloš Bajčetić

docent, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sanja Jeremić

naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

Marina Drndarski

Biolog, Oš „Drinka Pavlović“, MG „Mokranjac“, „Gimnazija Plus“ Kosovska 19