Day 1
25 Sep 2017

“Značaj autofagije – Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu 2016. godine”

Dugoočekivana Nobelova nagrada za proces autofagije dodeljena je konačno 2016. godine za oblast medicine i fiziologije, a nagradu je dobio japanski naučnik Jošinori Ohsumi za otkriće mehanizma na kojem počiva...
Read More

Specijacija i hibridizacija na Balkanu – Šta nas mrmoljci mogu naučiti o evoluciji

Evoluciona istraživanja koja nisu bazirana na uobičajenim model-organizmima zahtevaju multidisciplinarni pristup i dobro poznavanje biologije i evolucione istorije taksona od interesa. Jedan od ilustrativnih primera su istraživanja na velikim mrmoljcima...
Read More

Programi za studente – Erazmus+ razmene, letnje škole, prakse, kampovi

Veliki broj mogućnosti za usavršavanje tokom studija omogućen je studentima Biološkog fakulteta u zemlji, a prevashodno u inostranstvu. U predavanje će nas uvesti Erazmus+ koordinator Biološkog fakulteta UB prof. dr...
Read More
Ljubiša Stanisavljević

Simplast avanTura

I ove godine pripremili smo specijalnu aktivnost za sve one koji obožavaju treking i boravak u prirodi. Pažljivo smo odabrali stazu koja nije previše zahtevna (kondiciona težina 4/10, tehnička težina...
Read More
Marko Lazin

Iskustva u komunikaciji društveno važnih tema iz biologije

Naučna pismenost je deo opšte kulture svakog građanina i pomaže mu pri donošenju društveno važnih i dobro informisanih odluka.  Značaj ove pismenosti u oblasti savremene biologije je teško preceniti. Nažalost,...
Read More
Dr Aleksej Tarasjev

GIS i njegova primena u biologiji

Tema radionice je upoznavanje učesnika sa osnovama GIS-a (geografski informacioni sistem) i primenom u oblasti biologije i zaštite životne sredine. Radionica je podeljena u dve faze. Prvi deo radionice obuhvata...
Read More
Ivan Samardžić