Day 1
09 Nov 2017

Iskustva u komunikaciji društveno važnih tema iz biologije

Naučna pismenost je deo opšte kulture svakog građanina i pomaže mu pri donošenju društveno važnih i dobro informisanih odluka.  Značaj ove pismenosti u oblasti savremene biologije je teško preceniti. Nažalost,...
Read More
Aleksej Tarasjev

Pseudonauka – uloga nauke u društvu

Uloga nauke primarno obuhvata razvoj novih tehnologija, razumevanje onoga što nas okružuje i poboljšavanje zdravlja ljudi. U osnovi svake razvijene države je nauka, s obzirom da samo visokotehnološki i visokoobrazovni...
Read More
Miroslav Živić
Aleksej Tarasjev
Day 2
10 Nov 2017

Značaj autofagije – Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu 2016. godine

Dugoočekivana Nobelova nagrada za proces autofagije dodeljena je konačno 2016. godine za oblast medicine i fiziologije, a nagradu je dobio japanski naučnik Jošinori Ohsumi za otkriće mehanizma na kojem počiva...
Read More

GIS i njegova primena u biologiji

Tema radionice je upoznavanje učesnika sa osnovama GIS-a (geografski informacioni sistem) i primenom u oblasti biologije i zaštite životne sredine. Radionica je podeljena u dve faze. Prvi deo radionice obuhvata...
Read More
Ivan Samardžić

Dr House – biolozi u akciji

Radionica će obuhvatati analizu specifičnih retkih oboljenja i omogućiće njenim učesnicima da razotkriju šta se nalazi u osnovi genetičkih oboljenja. Na koji način se rekonstruišu porodična stabla i haplotipovi? Ostalo,...
Read More
Nevena Kotarac
Miloš Brkušanin

Crowdfunding – Alternativni izvor finansiranja

Započinjanje bilo kakvog posla i istraživanja nije nimalo lak zadatak, jer iako imamo ideju uglavnom nam nedostaje novac. Dostupni izvori finansiranja istraživanja i inovativnih tehnologija su sve manji. Istraživači se...
Read More
Olga Jovanović

Studija slučaja – postavka

I ove godine, već tradicionalno, na KSB Simplast organizujemo radionicu „Studija slučaja“. Studija slučaja podrazumeva analizu osoba, događaja, odluka, projekata, institucija ili drugih sistema koji se proučavaju celovito jednom ili...
Read More
Nataša Panić
Miloš Radaković

Nova otkrića u biologiji

Epigenetika je oblast nauke koja posebnu pažnju i procvat doživljava upravo sada. Saznajte kako se bez promene sekvence molekula DNK može regulisati nivo ekspresije gena putem hemijskih modifikacija molekula DNK,...
Read More
Katarina Zeljić
Day 3
11 Nov 2017

Simplast avanTura

I ove godine pripremili smo specijalnu aktivnost za sve one koji obožavaju treking i boravak u prirodi. Pažljivo smo odabrali stazu koja nije previše zahtevna (kondiciona težina 4/10, tehnička težina...
Read More
Marko Lazin

Nanomedicina: Novi izazovi tehnike, bioloških nauka i medicine

UVOD: Osnovni uslovi za odvijanje bioloških procesa: vazduh, voda, hrana, svetlost. Sličnosti i razlike molekularne biologije i nanobiologije. Nano nauke i biološki sistemi.  NANOTEHNOLOGIJE I NANOMEDICINA: Kratak pregled razvoja nanotehnologija:...
Read More
Đuro Koruga

Naučna debata – nastanak života

Dva studentska tima od po 5 članova braniće jednu od vodećih naučnih teorija o nastanku života. Kroz ovu debatu imaćemo priliku da čujemo koji su to naučni argumenti različitih teorija...
Read More
Biljana Stojković

Studija slučaja

I ove godine, već tradicionalno, na KSB Simplast organizujemo radionicu „Studija slučaja“. Studija slučaja podrazumeva analizu osoba, događaja, odluka, projekata, institucija ili drugih sistema koji se proučavaju celovito jednom ili...
Read More
Nataša Panić
Miloš Radaković

Programi za studente – Erazmus+ razmene, letnje škole, prakse, kampovi

Veliki broj mogućnosti za usavršavanje tokom studija omogućen je studentima Biološkog fakulteta u zemlji, a prevashodno u inostranstvu. U predavanje će nas uvesti Erazmus+ koordinator Biološkog fakulteta UB prof. dr...
Read More
Ljubiša Stanisavljević

Specijacija i hibridizacija na Balkanu – Šta nas mrmoljci mogu naučiti o evoluciji

Evoluciona istraživanja koja nisu bazirana na uobičajenim model-organizmima zahtevaju multidisciplinarni pristup i dobro poznavanje biologije i evolucione istorije taksona od interesa. Jedan od ilustrativnih primera su istraživanja na velikim mrmoljcima...
Read More
Ana Ivanović
Day 4
12 Nov 2017

Ekološki otisak ili kako napraviti prave korake i očuvati planetu Zemlju

Koliko često jedete meso? Da li kupujete proizvode koji se lokalno proizvode? Da li koristite javni prevoz? Da li gasite električne uređaje kada ih ne koristite? Da li koristite štedljive...
Read More
Jelena Burazerović